יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  תלמידע  |  כניסה למשתמש רשום  |  הרשמה לאתר  |  לקריית החינוך אורט  |  לחטיבת הבניים  |  צור קשר  
 
הנכם מוזמנים לכתוב חוויות, רשמים בקשות ועוד
 
 
תמונות מחיי בית הספר
 
בחברה הישראלית תרבויות משנה אתניות, דתיות, פרופסיונאליות ועוד. הדרוזים הינם דוגמא אחת לתרבות משנה ישראלית. במצגת זו תחשפו לתרבות הדרוזית (סמלים, ערכים, נורמות),להסטוריה, לדת ולמאפיינים הייחודיים שלהם. תהנו!!

העדה הדרוזית.ppt